Adatvédelmi nyilatkozat

(Információk a GDPR 13. és 14. cikke alapján)

Nem kötelező szolgáltatásként a lebenin e.U. több nyelven is felajánlja az ügyfelei számára a jogi információit. Noha megpróbálja biztosítani a fordítások analógiáját, a német változat mindig elsőbbséget élvez.

Tartalomjegyzék
  Add a header to begin generating the table of contents

  1. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szerinti felelős adatkezelő

  Vállalat: lebenin e.U., FN 562346 f (Bécsi Kereskedelmi Bíróság)

  Vállakozási forma: egyéni vállalkozó

  Cím: Arakawastraße 9, 1220 Wien

  Személyes felelősséget vállal: Edvin Csákány

  E-Mail: hello(kukac)lebenin.at

  2. Alapismeretek

  Az Ön személyes adatait, amelyeket weboldalunk és/vagy blogunk felhasználójaként és/vagy vásárlóként/ügyfélként számunkra megadott, csak az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az adatvédelmi törvény rendelkezései keretében kezeljük. Az alábbiakban bemutatjuk a megvalósuló adatgyűjtés és felhasználás típusát, terjedelmét és célját.

  3. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme és célja

  Az Ön személyes adatait, amelyeket weboldalunk és/vagy blogunk felhasználójaként és/vagy vásárlóként/ügyfélként számunkra megadott, csak az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az adatvédelmi törvény rendelkezései keretében kezeljük. Az alábbiakban bemutatjuk a megvalósuló adatgyűjtés és felhasználás típusát, terjedelmét és célját.

  3.1. Webhely használata

  Mindenekelőtt fontos megjegyezni, hogy szinte minden weboldalról, amely a felhasználó által használt böngészőn keresztül megnyitásra kerül, automatikusan adatok kerülnek továbbításra a weboldal webszerverére és korlátozott ideig egy ún. naplófájlban tárolásra kerülnek.

  Ezáltal a felhasználó további bevitele nélkül a következő adatokat tárolja mindaddig, amíg azok automatikusan nem törlődnek:

  • a felhasználó eszközének IP-címe,
  • a felhasználó hozzáférésének dátuma és ideje,
  • a felhasználó eszközének böngészője és operációs rendszere, valamint annak a hozzáférési szolgáltatónak a neve, amellyel a felhasználó internetkapcsolattal rendelkezik.
  • a felhasználó által meglátogatott webhely neve és URL-je,
  • a webhely, ahonnan a felhasználó a webhelyet elérte (úgynevezett hivatkozó URL


  Ezen személyes adatok kezelése az internethasználat normáival összhangban és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pontjának megfelelően indokolt. A lebenin e.U.-nak is jogos érdeke van ezen adatfeldolgozásban, különös tekintettel a rendszerek biztonsága és stabilitása, a lebenin e.U. weboldalához (jelenleg www.lebenin.at) való gyors kapcsolódása, valamint a weboldal lehető legjobb adminisztrációja érdekében.

  Ezen háttérben futó automatizált feldolgozási műveletek semmiképpen sem a weboldal felhasználójáról való ismeretek megszerzése céljából kerülnek végrehajtásra.

  Az elemzési programok részletes információit a következő adatvédelmi nyilatkozatban találja.

  3.2. E-mail és kapcsolatfelvételi űrlap

  E-mail címeinken vagy szükség esetén a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül léphet velünk kapcsolatba.

  Minden e-mailben vannak úgynevezett fejlécinformációk, amelyek személyes adatokat is tartalmaznak, beleértve a következőket: a küldő IP-címét és adott esetben a használt e-mail alkalmazást.

  Mivel Ön vélhetően választ szeretne kapni e-mailjére, az Ön e-mail címét általában automatikusan és szándékosan szintén elküldi nekünk. Az e-mailben szereplő összes többi adat továbbítása az Ön saját döntésén alapul.

  Minden üzenet elküldésével a látogató hozzájárul a továbbított személyes adatok feldolgozásához a lebenin e.U. által. Az adat kizárólag a megbízások feldolgozása és megválaszolása céljából, valamint – ha ezt kezdeményezte – szerződéskötés előtti intézkedések vagy egy megkötött szerződés teljesítése céljából történik. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakaszának a) és/vagy b) pontja alapján történik.

  A kapcsolatfelvételi űrlap bármilyen felhasználása céljából gyűjtött személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek, amint a kérelmet elbírálták, és nincs ok a további tárolásra (pl. a szerződés későbbi megkötése).

  Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

  Ezennel kifogásoljuk az impresszum kötelezettség részeként közzétett kapcsolattartási adatok felhasználását kéretlen reklám- és tájékoztató anyagok küldésére. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek hirdetési információk, például spam e-mailek kéretlen küldésének esetére.

  3.3. Blog

  Webhelyünkön regisztrálhat fizetett blogunkra. Erre regisztrálnia kell. A regisztrációval kifejezetten beleegyezik, hogy az Ön által megadott személyes adatokat az ügyintézés és a szerződéses feldolgozás céljából kezelhetjük. Ez magában foglalja a neveket, címeket, e-mail címeket és telefonszámokat.

  A blogban való részvétellel elfogadja, hogy mi és a blog többi résztvevője az Ön által létrehozott bejegyzéseket és hozzászólásokat, valamint az ott felhasznált vagy hivatkozott adatait (pl. becenevet és a hozzászólások tartalmát) tudatosíthatják, másolhatják, továbbíthatják és elmenthetik, amennyiben ez egy ilyen blog céljának keretein belül mozog. lebenin e.U. bármilyen okból eltávolíthatja az Ön hozzászólásait, különösen, ha ezek törvényeket vagy erkölcsöt sértenek, de akkor is, ha tematikusan nincsen helyük.

  3.4. Megbízások / Megrendelések

  Ha Ön tőlünk szolgáltatásokat vagy termékeket rendel – legyen szó elektronikus kommunikációs csatornán, telefonon keresztül vagy személyes ügyfélkapcsolat keretében – akkor a szerződés teljesítéséhez és a számlázáshoz szükséges bizonyos személyes adatokat ad meg nekünk.

  Ezáltal – az üzleti eset típusától függően – az Ön által továbbított személyes adatok feldolgozzuk, amelyek a következő adatkategóriákba tartoznak:

  • név/cég,
  • foglalkozás, munkakör,
  • nem,
  • születési dátum,
  • állampolgárság,
  • hitvallás,
  • kapcsolattartó,
  • ügyfél üzleti és egyéb címei,
  • kapcsolattartási adatok (telefonszám, faxszám, e-mail cím stb.),
  • banki, hitelkártya adatok,
  • megrendelési részletek,
  • közösségi adószám (UID-Nummer)
  • ügyfélszolgálati igények
  • útlevélfotók
  • személyes dokumentumok (például fényképes igazolványok, bizonyítványok, tartózkodási engedélyek, orvosi jelentések és igazolások, bíróságok és közigazgatási hatóságok határozatai, fogyatékkal élő személyek igazolványa…) és ezáltal az azokban szereplő személyes adatok is


  Ilyen adatokat (egyedi esetekben ezektől a személyektől külön írásos beleegyezésre lesz szükség) önként vagy esetleg hozzátartozóinak kifejezett engedélyével ad meg nekünk. Ezeket az adatokat a hozzájárulás alapján a következő célokból kezeljük:

  • meglévő (és potenciális) ügyfelek szolgálata, valamint
  • kommunikációs adatok annak érdekében, hogy saját hirdetési céljainkat biztosítani tudjuk Önnek, például ajánlatok, reklámfüzetek és hírlevelek (papír és elektronikus formában) küldése.


  Az Ön által megadott adatok szintén szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához. Az adott üzleti esetben szükséges adatok nélkül nem tudunk szerződést kötni vagy ezt teljesíteni – anélkül, hogy ezért mi lennénk a hibásak.

  Az adatait csak olyan – lehető legkevesebb – mértékben és módon kezeljük, amely a szerződés (előtti) feldolgozáshoz szükséges. Azok a személyes dokumentumok, okmányok, amelyek fordításra vagy például hatóságoknak történő elküldésre bízz ránk, csak akkor kerülnek beszkennelésre, ha ez feltétlenül szükséges a szerződés megfelelő teljesítéséhez. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha ilyen dokumentumokat Ön küld el nekünk digitális másolatként, például e-mailben. A dokumentumok másolatai vagy az üzenetek mellékletei felhasználás után azonnal megsemmisítésre vagy törlésre kerülnek. Az eredeti dokumentumok és nyomtatott példányok lelkiismeretesen védve vannak olyan (külső) személyek betekintése és hozzáférése elől, akik nem ügyintézők, valamint a cél teljesítése után azonnal biztonságban készen állnak az átvételre vagy visszaküldésre kerülnek, másolatok pedig megsemmisítésre (felaprításra) kerülnek.

  4. Tárolási időszak

  Alapvetően csak a szerződéses viszony végéig (pl. előfizetői szerződéseknél) vagy a szerződés kölcsönös teljesítésének végéig tároljuk az adatait, beleértve a számlázást és a teljes fizetést. Az Ön kapcsolattartási adatait a tranzakció megkötésétől számított további három évig saját céljainkra tároljuk és kezeljük, különös tekintettel az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében. A számviteli és adóellenőrzésekre vonatkozó adatok a teljes hét év elteltével az év végével (a pénzügyi adatok elévülési idejének megfelelően) törlésre kerülnek.

  Adatfeldolgozók

  Elektronikus adatfeldolgozásunkhoz adatfeldolgozókat az Európai Unióból (szerverüzemeltetőket) alkalmazunk, akikkel a GDPR-nek is megfelelő adatbiztonság érdekében megfelelő szerződéseket kötöttünk.

  Külső tárhely

  Ezt a weboldalt külső szolgáltató (hoster) üzemelteti. Az ezen a weboldalon rögzített személyes adatokat a gazdagép szerverein tárolják. Ez elsősorban IP-címeket, kapcsolatfelvételi kérelmeket, meta- és kommunikációs adatokat, szerződéses adatokat, elérhetőségeket, neveket, webhely-hozzáféréseket és egyéb, a weboldalon keresztül generált adatokat foglalhat magában.

  A hoster használata a potenciális és a meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítése céljából történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján), valamint online ajánlatunk professzionális szolgáltató általi biztonságos, gyors és hatékony biztosítása érdekében zajlik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

  Tárhelyszolgáltatónk csak annyiban dolgozza fel az Ön adatait, amely teljesítési kötelezettségeinek elvégzéséhez és az ezen adatokkal kapcsolatos útmutatásaink betartásához szükséges.

  5. SSL- és TLS-titkosítás

  A kommunikáció és az adatátvitel során az adatok biztonságának védelme érdekében titkosítási szabványokat (például https-tanúsítványt) használunk.

  Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, akkor a nekünk továbbított adatokról harmadik felek nem szerezhetnek tudomást.

  6. Adattovábbítás

  Adatait vagy annak részeit – minden esetben csak a megfelelő minimális mértékben – a következő címzetteknek vagy címzettkategóriáknak továbbítjuk

  • adótanácsadó / esetleges könyvvizsgáló
  • hivatalok, hatóságok, bíróságok (amennyiben ez a megrendelés teljesítéséhez szükséges vagy a törvény előírja)
  • a lebenin e.U. munkatársai
  • alvállalkozók (csak akkor, ha egyenértékű adatvédelmi intézkedésekkel rendelkeznek)
  • bankok, ahol a lebenin e.U. számlái vezetve vannak (csak az átutalásokkal kapcsolatos pénzügyi adatokra vonatkozik, amennyiben ezek a szerződés teljesítéséhez szükségesek)
  • olyan személyek és intézmények, akik/amelyek az Ön kifejezett hozzájárulásával az adatokat fogadhatják
  • olyan személyek és intézmények, akiknek/amiknek az Ön adatainak fogadása jogos érdekeink védelme érdekében szükséges (pl. számlák nem fizetése esetén) vagy harmadik fél érdekeinek védelme érdekében (pl. rágalmazás vagy hasonlók esetén), kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé (lásd a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pontját)
  • amennyiben, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (lásd a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. pontjának c) alpontját)


  Más esetekben a személyes adatok harmadik feleknek nem kerülnek továbbításra.

  7. Adatgyűjtés és -elemzés a weboldalon

  Amikor Ön meglátogatja ezt a weboldalt, statisztikailag kiértékelhető a szörfözéssel kapcsolatos szokásai. Ez főleg úgynevezett elemző programokkal történik.

  Ezen elemzési programokról részletes információkat talál ezen adatvédelmi nyilatkozatban.

  7.1. Cookie-k

  Internetes oldalaink úgynevezett “sütiket” használnak. A sütik apró szöveges fájlok, és nem okoznak kárt az Ön által használt eszközben. Ezek az Ön eszközén vagy ideiglenesen (munkamenet-sütik) vagy véglegesen (tartós sütik) tárolódnak. A munkamenet-sütik a látogatás után automatikusan törlődnek. A tartós sütik mindaddig tárolódnak az eszközön, amíg Ön maga vagy webböngészője automatikusan nem törli őket.

  Bizonyos esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolhatók az Ön eszközén, amikor belép a weboldalunkra (Third-Party-Cookies). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy Önnek, hogy bizonyos harmadik felektől származó szolgáltatásokat használjunk (pl. sütik a fizetési szolgáltatások feldolgozásához). A sütiknek különböző funkcióik vannak. Számos sütire szükség van technikailag, mert bizonyos webhelyfunkciók ezek nélkül nem működnének (pl. a bevásárlókosár funkciója vagy a videók megjelenítése). Egyéb sütiket használunk a felhasználói viselkedés értékelésére vagy a hirdetések megjelenítésére.

  Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához szükséges cookie-k (szükséges sütik) vagy bizonyos Ön által kívánt funkciók biztosításához (funkcionális sütik, pl. A bevásárlókosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. sütik a webes közönség méréséhez) szükségesek, ezek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján kerülnek tárolásra, hacsak nincs más jogalap meghatározva. A weboldal üzemeltetője jogos érdeke a sütik tárolása szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált biztosítása érdekében. Ha a mentéshez való engedélykérés megtörtént, a vonatkozó sütik tárolása kizárólag ezen hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

  Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassa Önt a sütik beállításáról és csak egyedi esetekben engedélyezze, bizonyos esetekben vagy általában kizárja, valamint aktiválja a sütik automatikus törlését, amikor bezárja a böngészőt. Ha a sütik inaktiválódnak, akkor a weboldal funkcionalitása korlátozott lehet.

  Ha a sütik harmadik fél által vannak alkalmazva vagy elemzési célokra van használva, akkor erről külön tájékoztatjuk Önt ezen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és ha szükséges, kérjük hozzájárulását.

  7.2. Hírlevlél

  Ha szeretné megkapni a weboldalon felajánlott hírlevelet, szükségünk van egy e-mail címre, valamint olyan információkra, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa-e, és hogy hozzájárul-e a hírlevél fogadásához. További adatok nem vagy csak önkéntes alapon kerülnek gyűjtésre. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk, és nem adjuk tovább harmadik félnek.

  A hírlevél regisztrációs űrlapjába megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön beleegyezése alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). A hírlevél küldéséhez szükséges adatok, valamint az e-mail cím tárolásához, illetve azok felhasználásához megadott hozzájárulás bármikor például a hírlevélben elhelyezett “Leiratkozás” linken keresztül visszavonható. A már végrehajtott adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem befolyásolja.

  Azokat az adatokat, amelyeket a hírlevélre való feliratkozás céljából megad nekünk, mi vagy a hírlevél-szolgáltató tárolja mindaddig, amíg le nem iratkozik a hírlevélről. A hírlevélről való leiratkozása után töröljük a hírlevél terjesztési listájáról. Ez nem érinti azokat az adatokat, amelyeket más célokra tároltunk.

  Miután eltávolítottuk a hírlevelek terjesztési listájáról, az Ön e-mail címe a feketelistánkra vagy a hírével szolgáltató feketelistájára kerül, hogy a jövőbeni hírlevelek Önnek ne kerüljenek küldésre. A feketelistán szereplő adatok csak ezt a célt szolgálják és nem kerülnek más adatokkal egyesítésre. Ez mind az Ön, mind pedig a hírlevelek küldésére szóló törvényi előírásoknak való megfelelés érdekét szolgálja (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében). A feketelistán történő tárolás ideje nem korlátozott. Kifogásolhatja a tárolást, feltéve, hogy érdekei felülmúlják jogos érdekeinket.

  7.3. Kiegészítő modulok és eszközök

  Google Web Fonts

  Ez a webhely a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja, a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Google betűtípusok helyileg vannak telepítve. Nincs kapcsolat a Google szervereivel.

  A Google webes betűtípusokkal kapcsolatos további információkat itt találhatja:

  https://developers.google.com/fonts/faq 

  és a Google adatvédelmi nyilatkozatát pedig itt:

  https://policies.google.com/privacy?hl=de

  Matomo (korábban Piwik)

  Ez a weboldal a Matomo nyílt forráskódú webanalízis szolgáltatását használja. A Matomo olyan technológiákat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a felhasználó újbóli felismerését a felhasználói szokásainak elemzése céljából különböző oldalakon (pl. Cookie-k vagy eszköz-ujjlenyomat). A Matomo által rögzített információkat a weboldal használatáról a szerverünk tárolja. Az IP-cím a mentés előtt azonosíthatatlanná válik.

  Ez az elemző szolgáltatás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kerül alkalmazásra. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés anonim elemzéséhez annak érdekében, hogy optimalizálja mind a weboldalát, mind pedig a reklámozását. Ha az ennek megfelelő engedélykérés (Cookie-k engedélyezése) megtörtént, akkor a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható. A Matomo által, a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat nem továbbítjuk harmadik feleknek.

  Facebook Insights

  A közösségi média a modern kommunikáció részévé vált. A Facebook Ireland Ltd (a továbbiakban: Facebook) számunkra az ún. „Facebook-Insights” („Insights”) használatát biztosítja. Az „Insights” különféle statisztikák, amelyek információkat nyújtanak a Facebook / Instagram rajongói oldalunk használatáról. Erről részletes információt a https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights oldalon talál.

  A vállalati oldalakat a Facebookon és az Instagramon működtetjük, hogy felhívjuk a figyelmet szolgáltatásainkra és termékeinkre, és hogy kapcsolatba léphessünk Önnel, mint látogató és felhasználó ezen oldalakon és weboldalunkon. A rendelkezések a következő rajongói oldalaink használatára vonatkoznak:

  https://www.facebook.com/lebenin.at

  https://www.instagram.com/lebenin.at

  Az ún. „Insights” segítségével névtelen, anonim statisztikai adatok érhetők el számunkra. Ezek az adatok különböző kategóriákba tartoznak, mint felhasználói interakciók (például oldaltevékenységek, kattintási viselkedés, közzétételek, kedvelések, oldalmegtekintések stb.), mint személyes adatok (életkor, nem, tartózkodási hely stb.).  Ezeket a statisztikákat a Facebook készíti el és biztosítja. Ezeket az összesített formában elérhető adatokat arra használjuk fel, hogy a weboldalunkon tett hozzájárulásainkat és tevékenységeinket vonzóbbá tegyük a felhasználók számára. A webhely üzemeltetőjeként nincs hatásunk ezek elkészítésére és megjelenítésére. Ezt a funkciót nem is tudjuk kikapcsolni, illetve ezen adatok feldolgozását és kimutatását nem tudjuk megakadályozni.

  A GDPR 26. cikke szerinti közös felelősségről szóló megállapodást a Facebook tette elérhetővé, és a Facebook használatával elfogadásra kerül. Ezt a megállapodást itt találja https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

  Az adatok cookie-k felhasználásával kerülnek feldolgozásra. Részletesebb információkat a Facebook sütikről a https://de-de.facebook.com/policies/cookies/ oldalon talál.

  A Facebook adatvédelmi irányelvei információkat tartalmaznak az adatkezelésről: https://www.facebook.com/about/privacy/

  8. eCommerce és fizetési szolgáltatók

  Csak akkor adunk át személyes adatokat harmadik feleknek, ha erre a szerződés feldolgozása során szükség van, például a fizetések feldolgozásával megbízott hitelintézet számára.

  Az adatok ezen kívüli továbbítására nem kerül sor, vagy csak akkor, ha kifejezetten hozzájárult az átadáshoz. Az Ön adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk harmadik feleknek, például hirdetési célokra.

  Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján történik, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását a szerződés vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése érdekében.

  Mollie

  Mollie B.V. Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Hollandia (a továbbiakban: Mollie) egy olyan fizetési szolgáltató, amely lehetőséget kínál számunkra, hogy online fizetéseket fogadjunk el fogyasztóinktól (fizetőinktől).

  A Mollie az Ön adatait a szerződés teljesítése és a jogi kötelezettségek alapján dolgozza fel.

  Az Ön adatai a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás) és a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges feldolgozás) szerint továbbítjuk a Mollie-nak. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását. A visszavonás nem befolyásolja a múltbeli adatfeldolgozási műveletek hatékonyságát.

  A Mollie-val történő fizetés részletei az alábbi linkeken olvashatók:

  https://www.mollie.com/at/privacy

  https://www.mollie.com/at/about

  PayPal

  Ezen a weboldalon többek között a PayPal-on keresztül történő fizetést is kínáljuk. Ennek a fizetési szolgáltatásnak a szolgáltatója a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., Boulevard Royal 22-24, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: PayPal).

  Ha úgy dönt, hogy PayPal-on keresztül fizet, akkor a megadott fizetési részleteket továbbítja a PayPal-nak.

  Az Ön adatai a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás) és a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges feldolgozás) szerint továbbítjuk a PayPal-nak. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását. A visszavonás nem befolyásolja a múltbeli adatfeldolgozási műveletek hatékonyságát.

  eps

  Ezen a weboldalon többek között az “eps-Überweisung” útján történő fizetést kínáljuk. Ennek a fizetési szolgáltatásnak a szolgáltatója a STUZZA Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr GmbH, Frankgasse 10/8, 1090 Wien, Österreich (a továbbiakban: „eps”). Az ” eps-Überweisung” eljárás segítségével valós idejű fizetési visszaigazolást kapunk az eps-től, és azonnal megkezdhetjük kötelezettségeink teljesítését. Az “eps-Überweisung” az osztrák bankok egyszerű és biztonságos online fizetési módja a webáruházakban történő vásárlásokhoz vagy az ausztriai hivatalos üzleti ügyek (e-kormányzat) feldolgozásához. Az eps átvitelhez nem kell bizalmas adatokat megadni a webáruházban!

  Ha Ön az “eps-Überweisung” fizetési lehetőséget választja a rendeléskor, akkor Önt a rendszer a részt vevő osztrák bankok központi listájára vezeti. Miután kiválasztotta bankját, a rendszer csatlakoztatja Önt a megfelelő online banki bejelentkezéshez. Sikeres bejelentkezés után elvégezheti az átutalást a szokásos módon az online banking-on keresztül a TAN segítségével – a mezők előre definiálva vannak, Önnek nincs szüksége további fizetési adatok megadására, például IBAN, összeg vagy kereskedő. Az utalást követően elektronikus megrendelés-visszaigazolást küld a rendszer Önnek.

  https://eservice.stuzza.at/de/datenschutzerklaerung.html

  Az Ön adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás) és a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges feldolgozás) szerint továbbítjuk az eps-nek. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását. A visszavonás nem befolyásolja a múltbeli adatfeldolgozási műveletek hatékonyságát.

  Sofortüberweisung („Azonnali átutalás”)

  Ezen a weboldalon többek között a “Soforüberweisung” útján történő fizetést kínáljuk. Ennek a fizetési szolgáltatásnak a szolgáltatója a Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (a továbbiakban: Sofort GmbH). A “Sofortüberweisung” eljárás segítségével valós idejű fizetési visszaigazolást kapunk a Sofort GmbH-tól, és azonnal megkezdhetjük kötelezettségeink teljesítését.

  Ha a “Sofortüberweisung” fizetési mód mellett döntött, Ön elküldi a PIN-kódot és egy érvényes TAN-t a Sofort GmbH-nak, amelyek segítségével bejelentkezhet online bankszámlájára. A Sofort GmbH a bejelentkezés után automatikusan ellenőrzi számlája egyenlegét, és az Ön által továbbított TAN segítségével elvégzi az átutalást nekünk. Ezután azonnal tranzakció-visszaigazolást küld nekünk. Bejelentkezés után a bevétele, a folyószámlahitel hitelkerete, valamint egyéb számlák és készleteik megléte automatikusan ellenőrzésre kerül.

  A PIN és a TAN mellett az Ön által megadott fizetési és az Ön személyes adatai is továbbításra kerül a Sofort GmbH-nak. Személyes adatoknak számítanak az Ön kereszt- és vezetékneve, címe, telefonszáma(i), e-mail címe, IP címe és a fizetés feldolgozásához szükséges egyéb adatok.

  Ezen adatok továbbítása szükséges személyazonosságának kétséget kizáróan történő megállapításához és a csalási kísérlet megelőzéséhez.

  Az Ön adatai a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás) és a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges feldolgozás) szerint továbbítjuk a Sofort GmbH-nak. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását. A visszavonás nem befolyásolja a múltbeli adatfeldolgozási műveletek hatékonyságát.

  A Sofortüberweisung használatával történő fizetés részleteit az alábbi linkeken találja:

  https://www.sofort.de/datenschutz.html és

  https://www.klarna.com/sofort/

  9. Elállás joga

  Ön jogosult arra, hogy adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonás következménye, hogy ettől az időponttól számítva már nem dolgozzuk fel adatait a fent említett célokra.

  Előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni az Önnel kötött szerződést abban az esetben, ha teljes mértékben visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását.
  Ha bármilyen kérdése van a visszavonással kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

  hello(kukac)lebenin.at

  10. Az Ön jogai, mint érintett személy

  Jogorvoslati eljárás

  Elvileg Önnek joga van az adatok hozzáféréséhez, azok helyesbítéséhez, az adathordozhatósághoz, a kezelés korlátozására és tiltakozáshoz. A felsoroltak érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha Ön úgy gondolja, hogy az adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényt, vagy az adatvédelmi igényeit bármilyen más módon megsértették, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál. Ausztriában az adatvédelmi hatóság felelős:

  Österreichische Datenschutzbehörde

  Barichgasse 40-42, 1030 Wien
  Telefon: +43 1 52152
  E‑Mail: dsb@dsb.gv.at

  11. Az adatvédelmi nyilatkozat jelenlegi állása

  Ezt az adatvédelmi nyilatkozat 2020 augusztus 6-án lett utoljára frissítve. Fenntartjuk a jogot az adatvédelmi nyilatkozat bármikor történő frissítésére, például a jogi helyzet vagy az ítélkezési gyakorlat megváltozása esetén.

  Generic filters
  Kizárólag pontos egyezések
  Keresés a címben
  Keresés a tartalomban
  Search in excerpt

  Légy naprakész!