A "lebenin e.U." vállalat Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)​

A szerződés nyelve kizárólag német lehet. Nem kötelező szolgáltatásként a lebenin e.U. több nyelven is felajánlja az ügyfelei számára a szövegeit. Noha megpróbálja biztosítani a fordítások analógiáját, a német változat mindig elsőbbséget élvez.

Tartalomjegyzék
  Add a header to begin generating the table of contents

  1. Általános adatok / Hatáskör

  1.1. Az ügyfél, mint megbízó és a lebenin e.U. vállalat, mint megbízott vállalkozó között kötött valamennyi jogügyletre – függetlenül attól, hogy online vagy offline jönnek-e létre és ezek online vagy offline szolgáltatásokat eredményeznek-e – kizárólag ezek az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) érvényesek. A szerződéskötéskor az ÁSZF érvényes változata meghatározó. A lebenin e.U., mint megbízott csak az alábbi feltételek alapján köt szerződéseket. Az ügyfél, mint megbízó kifejezetten elismeri, hogy az általános szerződési feltételeket jogilag kötelező módon tudomásul vette, így azok szintén a szerződés részét képezik. Ez abban az esetben is érvényes, ha az ügyfél bármely saját általános szerződési feltételeire hivatkozik.

  1.2. A szóban forgó ÁSZF az ügyfél, mint megbízó és a lebenin e.U., mint megbízott közötti minden jövőbeli szerződéses viszonyára éppúgy vonatkoznak, még akkor is, ha erre kifejezetten nem utalnak további szerződések, szerződés hosszabbítások vagy kiegészítések esetén.

  1.3. A lebenin e.U. kifejezés ebben az ÁSZF-ben mindig magában foglalja a lebenin e.U. tagjait.

  1.4. Az ügyfél ellentétes általános szerződési feltételei nem képezik a szerződés részét, kivéve a lebenin e.U. ezt írásban kifejezetten elismeri.

  1.5. Ezen ÁSZF eltérései megkövetelik az írásos formát. A lebenin e.U. megváltoztathatja a meglévő, tartós üzleti kapcsolatok (előfizetési szerződések) feltételeit is, ha ezt egy hónappal a hatálybalépésük előtt az ügyfelekkel közlik (előfizetési szerződések esetén a platformon (pl. a blogban)). Ha az ügyfél ezen határidőn belül kifogást emel, a lebenin e.U. jogosult minden további nélkül a szerződést felmondani.

  1.6. A lebenin e.U. ajánlatai nem kötelező érvényűek. Írásbeli megrendelési-visszaigazolásunk mindig meghatározó egy kötelező szerződés megkötése szempontjából. A szóbeli vagy telefonos megállapodások csak a lebenin e.U. kifejezett írásbeli visszaigazolásával érvényesek.

  1.7. A lebenin e.U. nem vállal felelősséget az online vagy offline módon nyújtott információk felhasználása vagy nem felhasználása, illetve helytelen és hiányos információk vagy az általa nyújtott egyéb szolgáltatásainak használata során okozott anyagi vagy immateriális károkért, hacsak nem a lebenin e.U. céghez tartozó egyik személyére bizonyítottan súlyos gondatlanság vagy szándékos magatartás felróható.

  2. A szolgáltatások terjedelme

  a) Nyelvi szolgáltatások

  2.1. A lebenin e.U. nyelvi szolgáltatásokat nyújt az ügyfél számára (ez magában foglalja különösen a fordítást, tolmácsolást (egymást követő és egyidejű), írásbeli és jelnyelvi tolmácsolást, projektmenedzsmentet, valamint a nyelvi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb kiegészítő szolgáltatások tervezését és megvalósítását).

  2.2. A vállalkozó vállalja, hogy minden kijelölt tevékenységet a legjobb tudása és a nyelvi szolgáltatókra vonatkozó általános szabályok, valamint a gazdasági hatékonyság elvei szerint végez. A vállalkozó azonban nem tartozik sikerrel. Nem felelős azért, hogy szolgáltatása teljesítse az ügyfél által kívánt célt, ezért az ügyfél felelős.

  2.3. Az ügyfél vállalja, hogy legkésőbb ajánlattételkor forrásszöveg átadásával együtt tájékoztatja a vállalkozót, hogy a fordítás milyen célt képvisel, hogy

  2.3.1. egy adott célországnak szánják-e,
  2.3.2. tájékoztató jellegű-e,
  2.3.3. közzétételre és / vagy reklámozásra szánják-e
  2.3.4. jogi vagy bírósági célokra vagy közigazgatási eljárásokra szánják-e,
  2.3.5. vagy bármely más célt szolgál, amelynél a szövegek fordítása az érintett vállalkozó által fontossággal bír.

  2.4. Az ügyfél csak az általa meghatározott célra használhatja a fordítást, többek között szerzői jogi okokból. Abban az esetben, ha az ügyfél a fordítást a megállapodott céltól eltérő módon használja, a vállalkozó nem vállal felelősséget, még akkor sem, ha a szolgáltatás ellentmond a nyelvi szolgáltatók általános szabályainak.

  2.5. A vállalkozó által készített fordítás tervezett közzétételéhez való hozzájárulás csak akkor tekinthető engedélyezettnek, ha a kiállított számla teljes egészében kiegyenlítésre került.

  2.6. Eltérő megállapodás hiányában a vállalkozó a fordításokat egyetlen példányban, elektronikus formában szolgáltatja.

  2.7. Amennyiben az ügyfél egy bizonyos technológia használatát kívánja, akkor erről tájékoztatnia kell a vállalkozót és – ha ez nyelvi szolgáltatók számára nem feltétlenül elterjedt alkalmazás (pl. Auto-CAD, Web-Content-alkalmazások) akkor – a kívánt technológia használatának elérését lehetővé kell tenni.

  2.8. A forrásszöveg szakmai és nyelvi korrektsége a megrendelő kizárólagos felelőssége, és a vállalkozó ezt nem ellenőrzi.

  2.9. A vállalkozónak joga van továbbítani a megrendelést minősített alvállalkozóknak. Ebben az esetben azonban továbbra is az ügyfél szerződéses partnere marad, egyedül az ügyfél iránti felelősséggel.

  2.10. Az ügyfél vállalja, hogy a szerződéses jogviszony alatt, valamint a szerződéses jogviszony megszűnését követő két évig semmilyen üzleti kapcsolatba nem lép olyan személyekkel vagy társaságokkal, amelyeket a vállalkozó szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez megbízott vagy megbíz. Az ügyfél különösképpen nem bízza meg ezeket a személyeket és vállalatokat ugyanazokkal vagy hasonló szolgáltatásokkal, amelyeket a vállalkozó is nyújt.

  2.11. A kivitelező neve csak akkor jeleníthető meg a közzétett fordítással, ha a teljes szöveget ez utóbbi fordította le, és a fordításon a vállalkozó beleegyezése nélkül nem történt változás.

  2.12. Eltérő megállapodás hiányában a formai tervezés az ÖNORM EN ISO 17100 előírásain alapul.

  b) Online blog (beleértve a webáruházat is)

  2.13. A lebenin e.U. saját weboldalt, a www.lebenin.at üzemelteti, ahol a szolgáltatásainak körét bemutatja, de mindenekelőtt olyan területet is kínál, amely csak hitelesítés után érhető el. Ezen belül Ausztriában letelepedett és / vagy itt keresőtevékenységet vállalni akaró vagy már ezt megtett személyek számára szabott információk kerülnek kínálatra, melyek rendszeresen felülvizsgálatra és frissítésre kerülnek. A blogon való részvételért havi vagy éves díjat kell fizetni.

  2.14. Az előfizető elfogadja a blog használati feltételeit, amelyekre az első regisztrációkor egyébként is hivatkozva van, és amelyek a blogon bármikor elérhetők.

  2.15. A www.lebenin.at (vagy annak utódjának) weboldalán lévő blogon található online információink használatának előfizetésére vonatkozó szerződés annak kezdetétől számított egy éves időtartamra szól. Amennyiben a szerződés magában foglalja az automatikus meghosszabbítás lehetőségét, akkor ezen esetén a szerződés folytonosan automatikusan egy évvel meghosszabbodik, ha ezt az ügyfél két hónappal a szerződés lejárta előtt e-mailben vagy ajánlott levélben nem mondja fel. Kétség esetén az ügyfélnek kell igazolnia, hogy a felmondás e-mailben kézbesítésre került-e a lebenin e.U. vállalkozásnál.

  2.16. Kötetlen szervizszolgáltatásként a lebenin e.U. legkésőbb az előfizetés lejárta előtt tíz héttel elektronikus üzenetben emlékezteti az ügyfelet arra, hogy a szerződést további egy évvel meghosszabbítják, ha ezt legalább két hónappal a szerződéses év vége előtt nem mondja fel.

  2.17. A lebenin e.U. minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a blogban szereplő információk naprakészek legyenek és a lehető legátfogóbb információkat nyújtsa, de a szabályok, tények és különböző intézményes követelményeinek folyamatos változására és a gyorsüteme való tekintettel nem vállal felelősséget az információk hiánytalan teljességért, helyességéért és időszerűségéért.

  2.18. A blogplatformon kívül a lebenin e.U. előfizetői számára speciálisan létrehozott információs anyagokat is kínál, ideértve az illetékes hatóságoktól összegyűjtött dokumentumokat (nyomtatványokat), valamint tájékoztató lapokat és / vagy ellenőrzési listákat speciális célokra az Ausztriában történő letelepedéssel, valamint a szakmai és társadalmi integrációval kapcsolatban (ideértve a kórházi tartózkodásokat, a születéseket, az élettér megszerzését stb.).

  2.19. A lebenin e.U. e tekintetben is folyamatosan arra törekszik, hogy az információs anyag naprakész legyen, de a fent említett okok miatt nem tud felelősséget vállalni az információk teljességéért és helyességéért.

  2.20. Az információs anyagok (brossúrák, űrlapok, kitöltési útmutatók, ellenőrző listák stb.) azon részeire, amelyek harmadik féltől (például hivatal, minisztériumtól vagy érdekképviseleti szervezettől) származnak, felelősséget a tartalom helyességéért, teljességért és aktualitásáért a lebenin e.U. nem tud átvállalni.

  2.21. Az ügyfél elfogadja, hogy az információk és az anyagok kiválasztása és tartalma kizárólag a lebenin e.U. által kerül elkészítésre, megváltoztatásra, bővítésre és eltávolításra.

  2.22. A lebenin e.U. vállalkozástól származó dokumentumok tartalma, azok összeállítása és kiválasztása – a lebenin e.U. beleegyezése nélkül – a címzett által nem kerülhet reprodukálásra (például másolva vagy digitalizálva), terjesztésre vagy nyilvánosan hozzáférhetővé tételére (például az internetre feltöltve) vagy más módon közvetlen átvételre. Ez nem vonatkozik a saját magáncélú másolatokra.

  2.23. A dokumentumokat általában digitális és / vagy analóg (nyomtatott) verzióként lehet megrendelni.

  2.24. A lebenin e.U. által nyújtott és megosztott információk és támogatások nem helyettesíthetik különösen az olyan speciális szakterületi tanácsadást, mint adó-, ügyvéd vagy közjegyző általi tanácsadást számos szempont vonatkozásában, amelyek Ausztriában való letelepedéssel vagy munkába állással kapcsolatosak.

  c) Támogatás letelepedési és integrációs lépésekkel kapcsolatban

  2.25. A fent felsorolt tevékenységeken kívül a lebenin e.U. egyéb szolgáltatást is kínál, amely különösen azon ügyfeleket támogatják, aki külföldiként Ausztriában telepszenek le. Ezek elsősorban olyan tájékoztató és támogató tevékenységek, például űrlapok kitöltése esetén az ügyfél számára azok tartalmának és céljának ismertetése és azon szükséges adatainak helyesen és hiánytalanul való megadása, illetve az illetékes helyen történő benyújtása vagy le- és átadása.

  2.26. Az ilyen szolgáltatások terjedelméről és díjazásáról az ügyfél és a vállalkozó eseti alapon állapodik meg. A konkrét körülményektől függően a szolgáltatás részben vagy egészben személyes kapcsolattartásban, részben vagy teljesen elektronikus kommunikációs eszközökön és / vagy telefonon keresztül történik.

  2.27. Az ügyfél minden tényről és körülményről tájékoztatja a vállalkozót, amelyek fontosak lehetnek abban a további eljárásban, amelyben a vállalkozónak támogatást kell nyújtania, valamint a korábban megszerzett információkról és azok forrásairól külön kérés nélkül átfogóan és időben tájékoztatnia kell a vállalkozót. Az ügyfél köteles a vállalkozó rendelkezésére bocsátani a támogatáshoz szükséges összes dokumentumot, amelyet a vállalkozó megnevez, akár eredetiben, akár másolatként (vagy szkennelt fájlként a megadott formátumban), a megállapodásnak megfelelően. Ha az ügyfél nem teljesíti időben ezt a kötelezettségét, akkor ő felelős azért, ha a vállalkozó nem tudja teljes mértékben vagy nem teljesíteni támogatási szolgáltatását, és az ügyfél ettől függetlenül a megbeszélt díjjal tartozik.

  2.28. Ha az ügyfél szolgáltatást rendel a lebenin e.U. vállalkozástól elektronikus kommunikáció (például e-mail) útján vagy a lebenin e.U. weboldalán (vagy blogján) keresztül szolgáltatást igényel, akkor egy fix megállapodás csak abban az esetben jön létre, hogyha a vállalkozó ezt írásban vagy egyéb írott telekommunikációs úton (például e-mailben) megerősíti.

  2.29. A vállalkozó vállalja, hogy a számára átadott információkat csak saját céljaira használja fel, de azt nem adja át harmadik feleknek a háztartásán kívül, vagy – önálló vállalkozása esetében – a saját cégén kívül.

  2.30. A lebenin e.U. által nyújtott és megosztott információk és támogatások nem helyettesíthetik különösen az olyan speciális szakterületi tanácsadást, mint adó-, ügyvéd vagy közjegyző általi tanácsadást számos szempont vonatkozásában, amelyek Ausztriában való letelepedéssel vagy munkába állással kapcsolatosak.

  3. Árak, a számlázás kiegészítő feltételei

  3.1. Az adott nyelvi és egyéb szolgáltatások árait a vállalkozó tarifái (árlisták) határozzák meg, amelyek az adott típusú szolgáltatásra vonatkoznak.

  3.2. A fordítási szolgáltatások számításának alapja az elfogadott elveken alapul (például: célszöveg / forrásszöveg, óradíj, oldalak száma, sorok száma).

  3.3. A költségbecslés csak akkor kötelező érvényű, ha írásban készül; a nyelvi szolgáltatások esetében továbbá csak akkor, ha a lefordítandó dokumentumokat az ügyfél előzetesen felmutatta. Más formában készített költségbecslések mindig csak kötetlen irányértékek.

  3.4. A költségbecslés a legjobb szaktudás szerint készül el, azonban változhat. Ha a költségek a megrendelés benyújtása után több mint 15% -kal növekednek, a lebenin e.U. azonnal értesíti az ügyfelet. Amennyiben a 15% -os költségtúllépés 15%-ig terjedően elkerülhetetlen, külön értesítésre nincs szükség, és ezeket a költségeket az ügyfél értesítése nélkül lehet számlázni.

  3.5. Amennyiben nincs más megegyezés, a megrendelések megváltoztatása vagy a kiegészítő megrendelések elfogadható áron kiszámlázásra kerülnek.

  3.6. Harmadik féltől származó fordítások vagy az ügyfél saját fordításainak ellenőrzéséért, valamint próbálkozás szerűen kitöltött űrlapok ellenőrzéséért és felülvizsgálatáért ésszerű díjat számolunk fel, amennyiben egyedi esetekben nincs más megállapodás.

  3.7. Az expressz és a hétvégi munkáért megfelelő felárak számíthatók fel, amelyek szintén megállapodást igényelnek.

  3.8. A lebenin e.U. jogosult a megrendelt szolgáltatásért megfelelő előleget kérni (pl., ha az ügyfélnek nincs belföldi címe és / vagy munkahelye).

  3.9. Amennyiben az ügyfél és a vállalkozó részleges fizetésről állapodott meg, az ügyfél fizetési késedelme esetén a vállalkozó jogosult az ügyfél számára folyó megrendelésekkel kapcsolatos munkát felfüggeszteni, amíg az ügyfél nem teljesíti esedékes fizetési kötelezettségeit, anélkül, hogy a vállalkozónak bármilyen jogi következménye származna. A vállalkozónak azonban haladéktalanul tájékoztatnia kell az ügyfelet a munka leállításáról.

  3.10. A vállalkozó jogosult a számlákat elektronikus formában közvetíteni az ügyfelének. Az ügyfél beleegyezik a vállalkozó által kiállított számlák elektronikus formában való fogadására.

  3.11. Amennyiben utazási, szállítási, postai vagy kommunikációs költségek, valamint egyéb többlet vagy járulékos költségek merülnek fel, ezek külön felsorolásra kell, hogy kerüljenek.

  3.12. Az ügyfél választása szerint az információs blog éves előfizetésének díja egy összegben vagy havi részletekben fizethető.

  3.13. A számlán – az információs blog éves előfizetéséért is – a felszámolandó forgalmi adó külön kerül feltüntetésre.

  3.14. Olyan szállítások és szolgáltatások esetén, amelyek nem egyben, hanem a lebenin e.U. által huzamosabb időn keresztül kerülnek végrehajtásra, árváltozások megengedettek, amennyiben ezeket megfelelő formában (például előfizetés esetén a blog vagy platform keretein belül) az ügyfél számára a hatályba lépés előtt két héttel tudatják. A díjváltozás feljogosítja az ügyfelet tartós kötelezettségek (például előfizetési szerződés) esetén a szerződés felmondására a változás bejelentésétől számított négy héten belül.

  4. Határidő, szállítás, visszaküldés

  4.1. A szállítás időpontjáról a vállalkozó és az ügyfél állapodik meg. A szállítási határidő a vállalkozó által elfogadott megrendelés lényeges részét képezi. Ha nem született megállapodás a kézbesítés határidejéről, a szolgáltatást ésszerű időn belül kell elvégezni. Ha a szállítási határidő nem tartható be, a vállalkozónak haladéktalanul tájékoztatnia kell az ügyfelet, és be kell jelentenie a szolgáltatás nyújtásának dátumát.

  4.2. A szállítási határidő betartásának előfeltétele, elsősorban határidős ügylet esetén, az ügyfél által benyújtandó összes dokumentum a meghatározott terjedelemben (pl. forrásszövegek és / vagy minden szükséges háttérinformációk és dokumentumok) és a megadott fájlformátumban időben történő beérkezése, valamint a megegyezettek szerinti fizetési feltételek részteljesítmény vagy hasonlók nyújtása során és egyéb más kötelezettségek betartása. Ha az ügyfél nem teljesíti az időben történő rendelkezésre bocsájtást és fizetési kötelezettségét, a szállítási időszak ennek megfelelően meghosszabbodik azzal az időtartammal, amennyivel később kerültek a szükséges dokumentumok a vállalkozó rendelkezésére. Határidősügylet esetén a vállalkozónak kell megítélnie, hogy betartható-e a megállapodás szerinti szállítási határidő akkor is, ha az ügyfél a dokumentumokat késve bocsájtja a vállalkozó rendelkezésre. Ha ez az expressz és a hétvégi munka felárát eredményezi, a vállalkozónak haladéktalanul tájékoztatnia kell az ügyfelet. Ha a megrendelőt nem lehet elérni, akkor pótdíjak fizetendők, amennyiben az ügylet határidős betartásához szükséges lett volna.

  4.3. Ha a megegyezés szerinti szolgáltatás olyan okok miatt nem teljesül, amelyekért az ügyfél felelős, például, mert nem bocsájtja a dokumentumokat vagy nem időben bocsájtja a vállalkozó rendelkezésére, vagy az együttműködési kötelezettségeit megsérti, a vállalkozó jogosult a megállapodás szerinti szolgáltatás vagy részszolgáltatás rendelési értékének 50 %-os vétkességtől független, bírói mértékletességijog hatály alá nem tartozó kártérítési díjra. Annak jóváírására nem kerül sor, amelyet a vállalkozó a munka elmulasztásával megspórol vagy bármilyen másfajta módon megszerzett, vagy szándékosan elmulasztotta annak megszerzését.

  4.4. Az ügyfél viseli az általa benyújtandó dokumentumok továbbításával járó kockázatot; a vállalkozó viseli a munkája eredményének (például fordítás) írásbeli példányának továbbításával járó kockázatot, hacsak nem az ügyfél által megadott címet vagy e-mail címet használta és ennek változásáról az ügyfél ezt írásban vagy egyéb írott telekommunikációs úton nem közölte.

  4.5. Eltérő megállapodás hiányában a megrendelő által a vállalkozó rendelkezésére bocsátott dokumentumok a szerződés teljesítését követően a vállalkozónál maradnak. A vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy ezeket a dokumentumokat gondosan őrizze meg, hogy jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá, ne sértse meg a titoktartási kötelezettséget és a dokumentumokat ne lehessen a szerződést megsértő módon felhasználni. Bármely kívánt visszaküldés az ügyfél költségén történik.

  4.6. Amennyiben megállapodás született, hogy az ügyfél a megrendelt termékeket (például egy bizonyos időn belül) visszaküldheti, akkor az ügyfélnek viselnie kell a velejáró szállítási és csomagolási költségeket és egyéb kiadásokat.

  5. Vis maior

  5.1. Nagyobb erőhatalom (ún. vis maior) esetén a vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell az ügyfelet. A vis maior mind a vállalkozót, mind az ügyfelet feljogosítja a szerződéstől való elállásra. A megbízónak azonban meg kell térítenie a vállalkozónak a már felmerült költségeket vagy elvégzett szolgáltatásokat.

  5.2. Vis maiornak minősülnek: munkaügyi viták, hadicselekmények, polgárháború, előre nem látható események bekövetkezése, mint például járvány okozta köz- és / vagy magánélet korlátozásai, amelyek bizonyíthatóan a vállalkozó lehetőségeit, a szerződés megállapodás szerinti teljesítését jelentősen befolyásolják és hasonló esetek.

  6. Titoktartás/adatvédelem

  6.1. A lebenin e.U. és munkatársai kötelesek titokban tartani az ügyfél, vagy az érdekelt felek és hozzátartozóik minden tudomásukra jutott ügyét és információit.

  6.2. A lebenin e.U. csak az általa alkalmazott teljesítési segédekkel szembeni titoktartási kötelezettség alól mentesül. Ugyanakkor ezen személyekre a titoktartásra vonatkozó kötelezettségek átruházandók és azok felelnek kötelezettségekért, mint egy saját vétség esetén.

  6.3. A lebenin e.U. jogosult az átadott adatok vagy más módon megbízott személyes adatok feldolgozására a szerződéses jogviszony céljain belül. Ezeket az adatokat a szerződéses jogviszony lejárta után is tárolhatja, ha ez a tárolás vagy feldolgozás a megrendelés vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (például számlázáshoz vagy pénzügyi ellenőrzésekhez szükséges adatok). Ezen időszak után az adatok visszavonhatatlanul törlődnek.

  6.4. Ha az ügyfél vagy az érdekelt fél az e-mail címét vagy telefonszámát a lebenin e.U. számára tudatja vagy ha vele kapcsolatot tart fenn üzenetküldő szolgáltatások (például WhatsApp, Viber) vagy közösségi média (például Facebook, Instagram) útján (is), hozzájárul az ezen a csatornákon keresztül szerződéses szolgáltatások és információk, valamint az adatok továbbításához. Ezeket a kapcsolattartási adatokat feldolgozhatja és mentheti a szerződés előtti vagy szerződéses célokra.

  7. Hibákért való felelősség (szavatosság)

  7.1. Az ügyfélnek minden hibát megfelelően meg kell magyaráznia és írásban be kell bizonyítania (hibanapló). Ezt a szolgáltatás igénybevétele vagy a dokumentumok kézbesítésétől számított egy héten belül meg kell tennie.

  7.2. A hibák kijavítása vagy kiküszöbölése érdekében az ügyfélnek ésszerű időt és lehetőséget kell biztosítania a vállalkozó számára, hogy pótolja és javítsa teljesítményét. A vállalkozó jogosult minden számára ismertté vált hibát bármikor saját maga jóvá tenni, vagy jóvá tetetni. Ha a hibákat a vállalkozó ésszerű határidőn belül kijavítja, az ügyfél nem jogosult árengedményre.

  7.3. Ha a vállalkozó a hiba kijavítása nélkül engedélyezi az ésszerű póthatáridő leteltét, az ügyfél a szerződéstől visszaléphet (elállás) vagy követelheti a díjazás csökkentését (árcsökkentés). Kisebb hibák esetén azonban nincs joga elállni a szerződéstől.

  7.4. Amennyiben elektronikus szolgáltatások teljesítéséről van szó, a lebenin e.U. alapvetőleg nem felelős olyan hibákért vagy hiányosságokért, amelyek a megfelelő kommunikációs hálózati kapcsolatok megszakadására vezethetők vissza, függetlenül attól, hogy ezek saját vagy az általa megbízott harmadik vállalat (pl. telekommunikációs, távközlési vállalat) területén fordulnak elő.

  7.5. A jótállási igények nem jogosítják fel az ügyfelet a számla teljes, hanem csak ésszerű részének visszatartására; ilyen esetben az ügyfél lemond a kompenzáció lehetőségéről.

  7.6. Az ügyfél nem jogosult árcsökkentésre vagy a szerződés átalakítására (elállására), ha például a vállalkozó jóhiszemű feltevése ellenére a dokumentumok vagy igazolások benyújtása vagy az ügyfél jelenléte, vagy egy harmadik fél bevonása nem lett volna szükséges, vagy további dokumentumok vagy, igazolások és okmányok benyújtása, vagy harmadik fél bevonása szükségessé válik a vállalkozó elvárásaival ellentétben. Különösen azért, mert a hivatalok és hatóságok, valamint más szervek követelményeit illető feltételek és benyújtandó dokumentumok a legkülönbözőbb összefüggésekben változhatnak és gyakran olyan mérlegelés alá esnek, amelyek megbízhatóan előre nem láthatóak.

  7.7. A nyomtatványokra használt fordítások esetén a hibákért csak akkor vállalható felelősség, ha az ügyfél kifejezetten írásban kijelenti, hogy a szöveget közzétenni kívánja és ha a vállalkozónak korrektúralevonatot mutatnak fel, bezárólag a szöveg azon változatáig, amely után többé nem történik változás. Ebben az esetben a vállalkozónak ésszerű költségtérítést kell megfizetni, az ellenőrzési munkák és az imprimatúra során felmerülő költségekért.

  7.8. Nehezen olvasható, olvashatatlan vagy érthetetlen dokumentumok fordítására nincs jótállás.

  7.9. A speciális terminológia (különösen az iparági vagy vállalatspecifikus fogalmak) stílusbeli helyesbítése vagy összehangolása stb. nem számít fordítási hibának.

  7.10. Megrendelés specifikus rövidítésekre nincs jótállás, amelyeket az ügyfél nem adott vagy magyarázott meg a megrendelés leadásakor.

  7.11. A vállalkozó nem vállal felelősséget a nevek és címek helyes leírásáért, amelyek nem latin betűkkel íródtak. Ilyen esetekben ajánlott az ügyfélnek a neveket és saját megnevezéseit egy külön lapon nyomtatott latin betűkkel leírni.

  7.12. A számok csak a forrásszöveg szerint jelennek meg. A számok, mértékek, pénznemek és hasonlók átváltásáért és kiszámításért kizárólag az ügyfél felel.

  7.13. Az ügyfél által biztosított forrásszövegek, eredeti példányok és hasonlók esetében a vállalkozó az Általános Polgári Törvénykönyv értelmében a megrendelés teljesítésétől számított négy héten belül letéteményesként felel, feltéve, hogy ezek a szállításkor nem kerültek visszaadásra az ügyfélnek. A biztosítás megkötése nem kötelező. A visszatérítésre a 4.5. pontnak megfelelő alkalmazandó.

  7.14. A vállalkozó a dokumentumok és a dokumentumok adatátvitel útján történő továbbítását (például e-mail fiókok vagy üzenetküldő szolgáltatások útján) vagy (virtuális) adattárolás segítségével (például fájltárolási szolgáltatások felhasználásával) a jelenlegi technika állása szerint végzi. A technikai körülmények miatt azonban a kivitelező nem vállal semmilyen garanciát vagy felelősséget semmilyen hibáért vagy károsodásért (például a titoktartási kötelezettségek megszegéséért, az iratok károsodásáért stb.), kivéve, ha a vállalkozó legalább súlyos gondatlanságot tanúsít.

  8. Kártérítés

  8.1. Minden lehetséges kártérítési igény a lebenin e.U. vállalkozással, mint vállalkozóval szemben, hacsak a törvény másként nem kötelezi, kártérítési igény a számla (nettó) összegére korlátozódik. A károk e korlátozásának hatálya alá nem tartoznak azok az esetek, amikor a kárt a vállalkozó súlyos gondatlanságból vagy szándékosan okozta, amely bizonyíthatóan hibás fordítás eredménye.

  8.2. Az ügyfél nem jogosult semmilyen költségtérítésre, ha például a dokumentumok vagy igazolások benyújtása, vagy az ügyfél jelenléte, vagy egy harmadik fél bevonása – ellentétben a vállalkozó jóhiszemű elfogadásával – nem lett volna szükséges vagy egy harmadik fél bevonása – a vállalkozó elvárásaival ellentétben szükséges. Ez különösen azért van így, mert a hivatalok és hatóságok, valamint más szervek követelményei a benyújtandó követelményekkel és dokumentumokkal kapcsolatban a legkülönbözőbb összefüggésekben változhatnak, és gyakran olyan mérlegelési jogkörrel rendelkeznek, amelyet nem lehet megbízhatóan előre látni.

  8.3. Amennyiben elektronikus szolgáltatások teljesítéséről van szó, a lebenin e.U. alapvetőleg nem felelős azok megszakadásáért és abból származó következménykárokért vagy egyéb károkért, amelyek az általa megbízott harmadik vállalat körében keletkeznek (pl. telekommunikációs, távközlési vállalat).

  8.4. Az ügyfél esetleges kártérítési igényét a kár és a károkozó fél ismeretétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb az adott szolgáltatási szerződés megszűnésétől számított 12 hónapon belül a bíróságon érvényesíteni kell, különben az érvényesítés kizárt. Az együttműködés meghosszabbítása nem hosszabbítja meg ezt az időszakot. Az ügyfélnek igazolnia kell, hogy a kár a vállalkozó hibájából származik.

  8.5. Abban az esetben, ha az ügyfél a vállalkozó által nyújtott fordítást vagy egyéb szolgáltatást az előírt vagy objektív módon meghatározott céltól eltérő célra használja, a vállalkozó kártérítésre nem vonható.

  9. Tulajdonjog fenntartása

  9.1. A megrendeléssel kapcsolatban az ügyfél számára átadott és / vagy rendelkezésére bocsátott összes dokumentum mindaddig a vállalkozó tulajdonában marad, amíg a szerződésből eredő összes kötelezettséget teljes mértékben ki nem fizetik.

  9.2. Az ügyfél csak a megbeszélt és számlázott díj teljes kifizetésének (a vállalkozó általi átvétel) időpontjában, különös tekintettel a megrendelt fordításokra, rendelkezik az adott esetben fennálló esetleges használati joggal és a megállapodás, valamint a felhasználás célja és terjedelme alapján az alkotás felhasználására vonatkozó esetleges biztosítandó jogokkal, valamint megadandó engedéllyel.

  10. Szerzői jog

  10.1. A vállalkozó nem köteles ellenőrizni, hogy az ügyfélnek joga van-e a forrásszövegeket lefordítani vagy lefordíttatni. Az ügyfél kifejezetten garantálja, hogy rendelkezik a megrendelés teljesítéséhez szükséges összes joggal.

  10.2. Bármely, a szerzői jogi törvény értelmében vett mű, amely a vállalkozó által készített megbízás szerinti fordításokban található, vagy annak elkészítése során jött létre (pl. fordítási memóriatár, terminológiai adatbázis, párhuzamos szövegek, software stb.) a vállalkozó szellemi tulajdona marad, és a vonatkozó törvényi rendelkezések védik őket. A továbbadás és az egyéb felhasználás (másolás, terjesztés, nyilvános közzététel stb.) szigorúan tilos, és ehhez a vállalkozó előzetes, kifejezett írásbeli jóváhagyása szükséges.

  10.3. Az ügyfél csak azokat a jogokat vagy használati engedélyeket szerzi meg, amelyek megfelelnek a fordítás céljának és terjedelmének, valamint a fordítás tárgyának.

  10.4. A vállalkozót vagy az adott fordítót, mint a fordítás szerzőjét, szerzőként való megnevezés joga ihleti meg, különösen annak nyilvánosságra hozása esetén. A kivitelező neve csak akkor csatolható a közzétett szöveghez, vagy szövegrészhez, ha a teljes alkotás változatlanul tőle származik, és azon a vállalkozó beleegyezése nélkül nem történt változás. Amennyiben a vállalkozó szerzői megnevezést jelöl meg a fordításon, és a változatlan fordítás nyilvánoságra kerül, akkor az ügyfélnek ezen szerző/szerzők megnevezésére egyértelműen hivatkoznia kell.

  10.5. Az ügyfél köteles a vállalkozót a harmadik fél által lefordítandó szöveggel kapcsolatban támasztott valamennyi követeléssel szemben – a szerzői jogok, rokonjogok, a szellemi tulajdonjogok (különösen az UWG alapján) vagy a személyiségi jogok védelmének megsértése miatt – permentesnek és ártalmatlannak tekintenie. Ez akkor is érvényes, ha az ügyfél a vállalkozónak nem adott, vagy más célt adott, vagy a fordítást a megadottól eltérő célokra használja. A vállalkozó haladéktalanul értesíti az ügyfelet az ilyen követelésekkel való konfrontációról, és jogi lépések esetén jelenti a pert. Ha az ügyfél a jogvita bejelentését követően nem, a vállalkozó pertársaként vesz részt az eljárásban, a vállalkozó jogosult a felperes követelését elismerni, és az elismert követelés jogszerűségétől függetlenül a felmerült összes hátrány tekintetében ártalmatlannak tartania magát az ügyféllel szemben.

  11. Fizetés

  11.1. Eltérő megállapodás hiányában a fizetést közvetlenül a szolgáltatás nyújtását és a számlázást követően kell teljesíteni.

  11.2. A vállalkozó jogosult a megrendelt szolgáltatásért megfelelő előleget kérni (pl., ha az ügyfélnek nincs belföldi címe és / vagy munkahelye).

  11.3. Amennyiben átvételről lett megállapodva és a fordítást az ügyfél időben nem veszi át időben, akkor az ügyfél a megállapodás szerinti átvételi naptól számítva fizetésköteles.

  11.4. Fizetés elmulasztása esetén a vállalkozó jogosult a megadott megrendelési dokumentumokat (például a lefordítandó kéziratokat vagy az ügyfél által átadott egyéb dokumentumokat) visszatartani.

  11.5. Az ügyfél elfogadja, hogy a fizetési késedelem esetén a lebenin e.U.-t minden esetleges fizetési emlékeztető és figyelmeztetés után a felmerült irodai költségek fedezésére 18,00 € összeg (az esetleges áfával együtt), valamint törvényes késedelmi kamat illeti meg. Mindazonáltal, a lebenin e.U. az összes jogszabályban meghatározott lehetőséget (lásd pl. az UGB 458. §-át és az ABGB 1333. §-ának (2) bekezdését) is igénybe veheti a végrehajtási költségek megtérítésére.

  11.6. A megrendelések kifizetését, amelyek a lebenin e.U. blogján keresztül hitelkártyával, azonnali átutalással és előre fizetéssel történnek, a „Mollie B.V.”, „PayPal”, „eps”, „Sofort GmbH” külső szolgáltatók által bonyolítják le.

  11.7. Az ügyfél és a vállalkozó között egyeztetett fizetési feltételek (pl. előlegfizetés) megsértése esetén a vállalkozónak előzetes értesítés után fel kell függesztenie az ügyfél többi megrendelésével kapcsolatos munkáit, amíg az ügyfél nem teljesíti fizetési kötelezettségeit. Ez vonatkozik azokra a megrendelésekre is, amelyeknél fix szállítási határidőben állapodtak meg (lásd az 5.1. pontot). A megállapodás szerinti munka ezzel járó felfüggesztése által egyrészt az ügyfélnek semmilyen jogi követelménye nem keletkezik, másrészt a vállalkozó jogai és követelései semmilyen módon nem rendelkeznek perben előre döntő jelleggel.

  12. Elválaszthatósági záradék

  12.1. E feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem befolyásolja az alap szerződés hatékonyságát és a feltételek fennmaradó rendelkezéseit.

  12.2. Amennyiben egy klauzula hatálytalan vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, mindkét fél vállalja, hogy ezt felváltja egy jogilag megengedett, hatékony és végrehajtható záradék, amely a lehető legközelebb áll a helyettesítendő rendelkezés gazdasági céljához.

  13. Írásbeli forma

  13.1. Az ezen általános szerződési feltételek minden módosítását, kiegészítését, valamint az ügyfél és a vállalkozó közötti egyéb megállapodásokat írásban kell megtenni.

  14. Alkalmazandó jog és az illetékes bíróság

  14.1. Minden olyan szerződéses kapcsolat teljesítésének helye, amelyre a jelen feltételek vonatkoznak, a lebenin e.U. székhelye.

  14.2. A jelen szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi jogvitának eldöntéséért a lebenin e.U. székhelye szerinti illetékes, helyi bíróság felel.

  14.3. Az osztrák jog alkalmazandó a nemzetközi magánjog áttételnormáinak kizárásával.

  14.4. A lebenin e.U. nem köteles részt venni egy fogyasztóvédelmi egyeztetőbizottság előtti vitarendezési eljárásban és kifejezetten fenntartja a jogot ennek esetleges beleegyezésébe.

  Generic filters
  Kizárólag pontos egyezések
  Keresés a címben
  Keresés a tartalomban
  Search in excerpt

  Légy naprakész!