Elállási jogról szóló felvilágosítás

A vállalkozóval kötött fizetett szerződések esetében az alábbiak szerint áll fenn a fogyasztók számara a törvényes elállási jog:

Tartalomjegyzék
  Add a header to begin generating the table of contents

  1. Elállási jog

  1.1. Önnek jogában áll a szerződéstől tizennégy naptári napon belül indoklás nélkül visszalépni.

  1.2. A KSchG értelmében vett fogyasztó attól a naptól számítva, hogy Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik fél, aki nem szállítmányozói szerepet tölt be, készhez vette az árut (információs anyag), vagy a szerződés megkötésének napjától (digitális előfizetés) számított 14 naptári napon belül, visszaléphet.

  1.3. Az elállási nyilatkozat semmilyen konkrét formához nem kötődik. A visszavonási jog gyakorlásához egy egyértelmű nyilatkozatot (pl. Levélben, faxon vagy E -Mailben) kell küldenie nekünk (lebenin e.U., Arakawastraße 9/33, 1220, Bécs, e-mail: hello@lebenin.at) melyben szerepel a jelen szerződés visszavonása. Erre a célra használhatja a mellékelt visszavonási űrlapot, de ez nem kötelező.

  1.4. Az elállási határidő betartása érdekében elegendő, ha a felmondási idő lejárata előtt elküldi értesítését a lemondási jog gyakorlásáról.

  2. Az elállási jog kizárása

  2.1. A 14 napos gondolkodási idő nem minden árucikk és szolgáltatás esetében alkalmazható, többek között:

  2.2. A FAGG 18. §-a szerint a fogyasztónak nincs elállási / visszavonási joga távértékesítés vagy üzlethelyiségen kívül kötött olyan ügyletek esetében, amelyek olyan termékekre vonatkoznak, amelyeket a vevő specifikációi szerint gyártanak, vagy amelyek egyértelműen a személyes igényekhez vannak igazítva;

  2.3. Amennyiben a digitális tartalom kézbesítése / szolgáltatása (digitális előfizetés) azonnal megtörtént – legalábbis az elállási határidőn belül, a fogyasztó kifejezett beleegyezésével, az elállási jog egyidejű elvesztésének tudatában, valamint az elállási / visszavonási időszak lejárta előtt a vállalkozás által a szerződés a FAGG 5. § (2) bekezdése vagy a 7. § (3) bekezdése szerint visszaigazolta – elállási jog nincs.

  3. A visszavonás következményei

  3.1. Ha Ön eláll a szerződéstől, az összes befizetés, amelyet teljesített, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek más szállítási mód választásából erednek, mint az általunk kínált legolcsóbb szokásos kézbesítés) haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül, attól a naptól számítva, amikor értesítést kaptunk a szerződés felmondásáról, visszatérítésre kerül. A visszafizetést ugyanazon a fizetési módon fogjuk végrehajtani, mint amit Ön az eredeti tranzakcióhoz használt, hacsak nem kifejezetten másról lett megállapodva; a visszafizetésért semmilyen esetben nem számolható fel többletköltség.

  3.2. A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg az árú vissza kerül hozzánk, vagy amíg a fogyasztó bizonyítja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

  3.3. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit Ön viseli. Ha az áru a címzett költségére, postaköltség fizetése nélkül kerül visszaküldésre, akkor jogosultak vagyunk a megfelelő összeget visszatartani vagy azt felszámolni.

  3.4. Az áru értékvesztését csak abban az esetben kötelező a vállalkozó részére megtéríteni, ha ez az áruk jellegének, tulajdonságának és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó felhasználásból ered.

  4. Sablon

  Ha Ön a szerződéstől vissza szeretne lépni, kérjük töltse ki ezt az űrlapot (a hivatalos nyelvre való tekintettel a formanyomtatványt kérjük német nyelven töltse ki), és küldje nekünk vissza:
  ___________
  An1
  lebenin e.U.
  Arakawastraße 9/33
  A-1220, Wien

  – Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung:2

  – Bestellt am/erhalten am:3

  – Name des Verbrauchers:4

  – Anschrift des Verbrauchers:5

  – Unterschrift des Verbrauchers (nur bei Mitteilung auf Papier)6

  – Datum7

  ______________________

  Címzett
  Ezennel visszavonom az alábbi áruk vásárlására / a következő szolgáltatások nyújtására kötött szerződést
  Rendelés/kézhezvétel dátuma
  A fogyasztó neve
  A fogyasztó címe
  A fogyasztó aláírása (csak akkor, ha erről papíron értesítik)
  Dátum

  Generic filters
  Kizárólag pontos egyezések
  Keresés a címben
  Keresés a tartalomban
  Search in excerpt

  Légy naprakész!