Használati feltételek

A szerződés nyelve kizárólag német lehet. Nem kötelező szolgáltatásként a lebenin e.U. több nyelven is felajánlja az ügyfelei számára a szövegeit. Noha megpróbálja biztosítani a fordítások analógiáját, a német változat mindig elsőbbséget élvez.

Tartalomjegyzék
  Add a header to begin generating the table of contents

  1. Hatáskör

  1.1. Az alábbi feltételek vonatkoznak a lebenin webhely (a továbbiakban: weboldal) használatára. A weboldal használatához fontos, hogy Ön mint felhasználó elfogadja az alábbi rendelkezéseket.

  1.2. Webhelyünk használatával elfogadja weboldalunk használati feltételeit. Beleegyezésével garantálja, hogy nem sérti meg ezen felhasználási feltételeket.

  1.3. A lebenin témája a következő

  • Ausztriában letelepedett és / vagy itt keresőtevékenységet vállalni akaró illetve már itt dolgozó személyek számára szabott információk
  • speciálisan létrehozott információs anyagok, ideértve az illetékes hatóságoktól összegyűjtött dokumentumokat (nyomtatványokat), valamint tájékoztató lapokat és / vagy ellenőrzési listákat speciális célokra az Ausztriában történő letelepedéssel, valamint a szakmai és társadalmi integrációval kapcsolatban
  • (aktuális) hírek és jelentések a fenti témákról

  2. Elérhetőségek és jogi információk

  2.1. Az elérhetőség és a jogi információk megtalálhatók az impresszumban.

  2.2. Általános szerződési feltételeink itt érhetők el.

  2.3. A lebenin e.U. a személyes adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az adatvédelmi irányelvek az adatvédelmi irányelveinkben találhatók.

  2.4. A lebenin tiszteletben tartja a harmadik fél szellemi tulajdonjogait. Ha úgy gondolja, hogy ezen jogai olyan módon lettek felhasználva, amely okot ad a jogsértéstől való aggodalomra, kérjük értesítse a www.lebenin.at webhelyet.

  3. A webhely rendelkezésre állása

  3.1. A lebenin a nap 24 órájában elérhető. Előfordulhat azonban, hogy a rendszer karbantartása miatt megszakad az hozzáférés. Az állandó elérhetőség nagyobb erőhatalom hatására vagy a lebenin által nem befolyásolható okok következtében, például szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt megszakadhat.

  3.2. lebenin e.U. felhívja a figyelmet, hogy:

  technikailag lehetetlen a weboldalt mindenféle hibától mentesen hozzáférhetővé tenni, és ezért a lebenin e.U. nem vállal felelősséget azért,

  hogy a hibák a webhely ideiglenes deaktiválását eredményezhetik,

  hogy a weboldal elérhetősége a lebenin e.U.-n kívül eső feltételektől és szolgáltatásoktól függ, mint pl. az egyes résztvevők közötti átviteli kapacitás és telefonkapcsolat. Az ezen a téren fennálló esetleges zavarokért nem vagyunk felelősek.

  4. Szolgáltatások

  4.1. A weboldal ingyenes és fizetett információkat kínál, amelyeket az Ausztriában letelepedett és / vagy itt dolgozni akaró, vagy már korábban itt alkalmazott emberek számára alakítanak ki. Ezen adatok rendszeresen felülvizsgálatra és frissítésre kerülnek

  4.2. A lebenin e.U. minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a blogban szereplő információk naprakészen legyenek és a lehető legátfogóbb hírekkel/adatokkal szolgáljanak. Azonban a szabályok, tények és különböző intézményes követelmények folyamatos változása következtében, valamint a gyorsütemre való tekintettel nem vállal felelősséget az információk hiánytalan teljességért, helyességéért és időszerűségéért.

  4.3. Ezen kívül a lebenin e.U. ingyenes és / vagy csak előfizetői számára elérhető speciálisan létrehozott információs anyagokat is kínál, ideértve az illetékes hatóságoktól összegyűjtött dokumentumokat (nyomtatványokat), valamint tájékoztató lapokat és / vagy ellenőrzési listákat speciális célokra az Ausztriában történő letelepedéssel, valamint a szakmai és társadalmi integrációval kapcsolatban (ideértve a kórházi tartózkodásokat, a születéseket, az élettér megszerzését stb.).

  4.4. A lebenin e.U. e tekintetben is folyamatosan arra törekszik, hogy az információs anyagokat naprakészen tartsa, de a fent említett okok miatt nem tud felelősséget vállalni az adatok teljességéért és azok helyességéért.

  4.5. Az információs anyagok (brosúrák, űrlapok, kitöltési útmutatók, ellenőrző listák stb.) azon részeire, amelyek egy harmadik féltől (például egy hivataltól, minisztériumtól vagy érdekképviseleti szervezettől) származnak, felelősséget a tartalom helyességéért, teljességért és aktualitásáért a lebenin e.U. nem tudj felelősséget vállalni.

  4.6. Az ügyfél elfogadja, hogy az információk és az anyagok kiválasztása és tartalma kizárólag a lebenin e.U. által kerül elkészítésre, megváltoztatásra, bővítésre és eltávolításra.

  4.7. A lebenin e.U. vállalkozástól származó dokumentumok tartalma, azok összeállítása és kiválasztása – a lebenin e.U. beleegyezése nélkül – a címzett által nem kerülhet reprodukálásra (például másolva vagy digitalizálva), terjesztésre vagy nyilvánosan hozzáférhetővé tételére (például az internetre feltöltve) vagy más módon közvetlen átvételre. Ez nem vonatkozik a magáncélú másolatokra.

  4.8. A lebenin e.U. által nyújtott és megosztott információk és támogatások nem helyettesíthetik a olyan speciális szakterületi tanácsadást, mint adótanácsadás, ügyvéd vagy közjegyző által nyújtott tanácsadás számos szempont vonatkozásában, amelyek Ausztriában való letelepedéssel vagy munkába állással kapcsolatosak.

  5. Felhasználói fiók

  5.1. A weboldal egyes védett, fizetős területeihez való hozzáféréshez (lásd az ÁSZF 2.B. pontját) fiók létrehozása szükséges, és csak hitelesítés után érhető el. Egy profil létrehozásához felhasználói fiókot kell létrehozni. Ez egy felhasználónévből és egy jelszóból áll („bejelentkezési adatok”).

  5.2. A profil létrehozásával felhasználói szerződés jön létre az üzemeltetővel. Fiók létrehozása csak teljes jogképességű személyek számára engedélyezett, akik számára a www.lebenin.at weboldalon keresztül regisztrációs felület kerül rendelkezésre bocsájtásra.

  5.3. A weboldalunkon történő regisztráció csak teljes jogképességű személyek számára engedélyezett. A weboldal szolgáltatója bármikor jogosult felkérni a felhasználót annak igazolására, hogy betöltötte-e a 18. életévét.

  5.4. A felhasználó az online regisztráció során értesítést kap az adatvédelmi irányelvekről, a felhasználási feltételekről és az általános szerződési feltételekről. Lehetősége van elfogadni vagy nem elfogadni azokat. Ha a felhasználó elfogadja a feltételeket, megjelennek a fizetési lehetőségekés fizetési kötelezettséggel megrendelheti a terméket.

  5.5. Felhasználói fiók létrehozása csak akkor lehetséges, ha a felhasználó aktuális e-mail címét ad meg. Ezt az e-mail cím szolgál az üzemeltetővel való kommunikációra is.

  5.6. A felhasználó vállalja, hogy nem közöl hamis információkat magáról. Ezenkívül a felhasználó vállalja, hogy rendszeresen ellenőrzi adatait, hogy azok helyesek legyenek. A felhasználó garantálja, hogy a profiljának létrehozásakor használt adatok („profiladatok”) helyesek és teljesek. Álnevek használata nem megengedett.

  5.7. Sikeres regisztráció után a felhasználó egy automatikusan generált aktivációs linken keresztül regisztrációját meg kell erősítenie ahhoz, hogy profiljába beléphessen és ezt használhassa.

  5.8. A felhasználó később megváltoztathatja felhasználónevét és jelszavát.

  6. Vitafórumok

  6.1. Amennyiben a lebenin e.U. átmenetileg vagy huzamosan kínál beszélgetéseket weboldalain és / vagy közösségi médiaplatformjain (Facebook, Instagram) vagy messenger szolgáltatáson (WhatsApp, Viber) keresztül, a fórum résztvevőitől elvárt, hogy betartsák a kommunikáció általános szabályait, például a kölcsönös tiszteletet. A látogatók nem terjeszthetnek és nem tehetnek közzé esetlegesen megalázó, trágár, támadó, illetlen, rágalmazó vagy obszcén tartalmakat vagy olyan közléseket, amely sértik a harmadik fél szellemi tulajdonjogait.

  6.2. A felhasználó vállalja, hogy a saját tartalma létrehozásakor és felhasználásakor betartja az alkalmazandó jogszabályokat (pl. büntetőjogi, verseny- és ifjúságvédelmi törvényeket), és nem sérti a harmadik fél semmilyen jogait (pl. név-, védjegyjogok, szerzői és adatvédelmi jogok).

  6.3. A felhasználó vállalja az üzemeltető felé, hogy a tartalom semmilyen formában nem sérti az alkalmazandó jogszabályokat vagy az általános tisztességet. Ugyanez vonatkozik a külső hivatkozások beszúrására is. Különösen nem megengedett olyan tartalmi jellegű anyagok terjesztése, amelyek a következő témákat reprezentálják, azokhoz kapcsolódnak vagy azokat tartalmazzák:

  • rasszizmus
  • erőszak és a szélsőségesség dicsőítése
  • bűncselekményre és törvénysértésre való felhívás és bujtogatás; életet, testet vagy vagyont fenyegető veszélyek
  • személyek vagy vállalatok bőszítése
  • a felhasználók és a harmadik felek személyiségét sértő, rágalmazó és becsületsértő kijelentések, valamint a méltányosság törvényének megsértése
  • szerzői jogokat vagy más szellemi tulajdonjogokat sértő tartalom
  • a felhasználók és a harmadik fél szexuális zaklatása
  • pornográfia
  • sértő, szexista, obszcén, vulgáris, kellemetlen vagy undorító anyagok és kifejezések

  7. A felhasználó további együttműködési kötelezettsége

  7.1. Abban az esetben, ha a felhasználó azt a lehetőséget választja, hogy az üzemeltető által biztosított ajánlási funkción keresztül tájékoztatja a harmadik felet a portál létezéséről, biztosítania kell, hogy a harmadik fél hozzájáruljon a hirdetési ajánlást tartalmazó e-mail küldéséhez.

  7.2. A felhasználó köteles a bejelentkezési adatokat gondosan kezelni. Kivétel nélkül a felhasználónak tilos a felhasználónak a bejelentkezési adatokat a harmadik fél nyilvánosságra hozni és / vagy a harmadik fél hozzáférést biztosítani a profilhoz a bejelentkezési adatok kijátszásával.

  7.3. Ha a lebenin szolgáltatását veszi igénybe, akkor Ön felel a fiókja és jelszava titkosságáért, valamint a számítógépéhez és a mobileszközökhöz való hozzáférés korlátozásáért. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben vállalja, hogy felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, amelyet a fiókjával vagy jelszavával hajtott végre. Tegyen meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a jelszavát titokban tartja és biztonságosan tárolja. Haladéktalanul tájékoztatnia kell minket, ha bármilyen aggodalomra való ok fennáll, illetve valószínűsíthető, hogy egy harmadik fél megszerezte a jelszavát, vagy hogy a jelszót engedély nélkül használják. Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy a számunkra megadott információk helyesek és teljesek legyenek, és hogy értesítsen minket az Ön által szolgáltatott információk bármilyen változásáról. Weboldalunkon megtekintheti és frissítheti az általunk megadott információkat.

  7.4. Nem használhatja a lebenin szolgáltatásait olyan módon, amely alkalmas a lebenin szolgáltatásainak vagy hozzáférésének megszakítására, megrongálására vagy egyéb károsítására.

  7.5. Ezenkívül nem használhatja a lebenin szolgáltatásait csalás illetve bűncselekmény, illegális tevékenység, zaklatás vagy kényelmetlenség esetén.

  7.6. Fenntartjuk a jogot, hogy visszatartsuk a weboldalon található szolgáltatásokat Öntől, vagy bezárjuk a tagságifiókját. Ez különösen abban az esetben érvényes, ha megsérti az alkalmazandó jogszabályokat, szerződéses megállapodásokat vagy irányelveinket.

  8. Elektronikus kommunikáció

  Amikor igénybe vesz egy lebenin által nyújtott szolgáltatást, vagy e-maileket, szöveges üzeneteket illetve egyéb értesítéseket küld nekünk számítógépéről vagy mobileszközéről, akkor elektronikus úton kommunikál velünk. Elektronikusan kommunikálhatunk Önnel a legkülönfélébb módokon, pl. e-mailben, szöveges üzenetek vagy egyéb kommunikációs lehetőségeken keresztül a weboldalunkon vagy a lebenin szolgáltatásainak keretein belül. Szerződéses célokból kifolyólag beleegyezik abba, hogy elektronikus úton kommunikálhatunk Önnel.

  9. Szerzői jog

  9.1. A lebenin szolgáltatásában található vagy az általa biztosított teljes tartalom, például szöveg, grafika, logók, gombok ikonjai, képek, hangklipek, digitális letöltések és adatgyűjtések a lebenin vagy a tartalmat szolgáltató harmadik fél tulajdonát képezi. Azon személyek, akik a tartalmat nyújtják vagy a weboldalon elérhetővé teszik, szerzői jogi védelem alatt állnak.

  9.2. A lebenin által nyújtott szolgáltatásban található vagy az általa nyújtott tartalom teljes egésze szintén a lebenin kizárólagos tulajdonát képezi, és az osztrák szerzői jogi törvények védik.

  9.3. A szolgáltatás egyes részeit szisztematikusan nem vonhatja ki és / vagy használhatja fel újra a lebenin kifejezett írásos beleegyezése hiányában. Különösen nem használhat adatbányászatot, robotokat vagy hasonló adatgyűjtő és -kitermelő programokat a lebenin szolgáltatásának bármely lényeges részének újra felhasználása céljából (függetlenül attól, hogy egyszer vagy többször) a www.lebenin.at kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül. Ezenkívül a www.lebenin.at kifejezett írásos beleegyezése nélkül nem hozhatja létre saját adatbázisát és / vagy tehet közzé bármely olyan anyagot, amely a lebenin szolgáltatásának lényeges részeit tartalmazza.

  10. Felelősség

  10.1. Mindig arra törekszünk, hogy a lebenin szolgáltatásai megszakítások nélkül elérhetőek legyenek és hibamentesek legyenek. Az internet jellege miatt azonban ez nem garantálható. A lebenin szolgáltatásaihoz való hozzáférését időnként megszakíthatják vagy korlátozhatják a javítások, karbantartások vagy új létesítmények bevezetése. Igyekszünk korlátozni az ilyen történések gyakoriságát és azok időtartamát.

  10.2. A lebenin korlátlan felelősséggel tartozik, amennyiben ő a kár okozója, vagy a károsodás annak törvényes képviselője vagy helyettes megbízottjának szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén alapul.

  10.3. Amennyiben a lebenin felelőssége kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik az alkalmazottak, képviselők és helyettes ügynökök személyes felelősségére is.

  11. Cookie-k

  A weboldal úgynevezett “sütiket” használ. A sütik apró szöveges fájlok, melyek nem okoznak kárt az eszközben. További információk az adatvédelmi irányelveinkben találhatók.

  12. Nemi célzás

  A jobb olvashatóság érdekében ezen a weboldalon a személynevek és a főnevek férfi alakja kerül használatra. Ez semmiképpen nem jelenti az ellenkező nem diszkriminációját, hanem a nyelvi egyszerűsítés értelmében nemi semlegesként kell értelmezni.

  13. Záró rendelkezések

  13.1. Ha megsérti ezeket a felhasználási feltételeket, és nem lépünk fel ez ellen, akkor is jogunkban áll bármely más olyan esetben, amikor Ön szintén megsérti ezeket a felhasználási feltételeket jogainkat érvényesíteni.

  13.2. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor módosítsuk weboldalunkat, szabályainkat és feltételeinket, beleértve a jelen felhasználási feltételeket is. Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármelyik rendelkezése bármilyen okból kifolyólag hatástalan, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, úgy az a rendelkezést semlegesnek tekinthető. Ez azonban nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét és érvényesíthetőségét.

  13.3. A rendelkezés eredménytelensége nem befolyásolja a szerződés többi rendelkezésének hatékonyságát. Ha ez bekövetkezik, a rendelkezés értelmét és célját egy másik, jogilag megengedett rendelkezéssel kell felváltani, amely megfelel a hatálytalan rendelkezés értelmének és céljának.

  Generic filters
  Kizárólag pontos egyezések
  Keresés a címben
  Keresés a tartalomban
  Search in excerpt

  Légy naprakész!